”Transpersonen är Guds gåva till mänskligheten” – expressen.se

Trots den intensiva debatten om transpersoners rättigheter är transkroppar ovanliga i den samtida konsten.

Elisabeth Ohlson Wallin omtolkar nu därför skapelseberättelsen i sin kommande utställning ”Id:trans”.

Läs hela artikeln här